Ako sa stať členom

 • Členom Slovenskej asociácie elektronických športov (Ďalej len SAEŠ) môže stať každý subjekt ( fyzická alebo právnická osoba) ,
  ktorá splní podmienky určené v stanovách pre vznik členstva.
 • Člen SAEŠ je povinný platiť členské poplatky uvedené v tabuľke nižšie.
 • Pokiaľ sa chcete stať členom „klub zhromaždujúci športovcov“, je potrebné mať právnu formu,napríklad mať založené občianske združenie (ďalej len O.Z.)
 • Do SAEŠ môže vstúpiť iba občan SR alebo právny subjekt so sídlom na Slovensku

Ako postupovať?

Postup pre fyzickú osobu:

Postup pre právnickú osobu:

 • Je potrebné vyplniť prihlášku pre právnickú osobu
 • Vyplnenú prihlášku, ktorá príde na email, treba vytlačiť, podpísať a zaslať poštou na adresu: Slovenská Asociácia Elektronických
  Športov, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
  Ilkovičova 2961/3, 841 04 Karlova Ves, Bratislava, Slovenská Republika.
 • Úhradu členského je potrebné vykonať do 14 dní od podania prihlášky peňažným prevodom
  na účet Slovenskej Asociácii Elektronických Športov
  IBAN SK25 0900 0000 0050 6847 9540
  BIC GIBASKBX, do poznámky napíšte svoje celé meno.
 • Potvrdenie o zaplatení spolu s vyrozumením o prijatí za člena asociácie Vám bude doručené
  na Vami uvedenú emailovú adresu po zasadnutí výkonného výboru do 30 dní.
Členské poplatky za rok (platnosť 365 dní)
Druh osoby Druh členstva Ročný poplatok
Fyzická osoba Športovec 1€
Fyzická osoba Športový odborník 1€
Fyzická osoba Rozhodca 1€
Fyzická osoba Pridružená osoba 1€
Právnická osoba Klubový člen 1€ (prvý rok) 10€ (ďalšie roky)
Právnická osoba Organizátor podujatí 50€ (prvý rok) 100€ (ďalšie roky)
Právnická osoba Odborný člen 10€
Právnická osoba Pridružený člen 500€