Formálne orgány SAEŠ

Karol Cagaň
Prezident
Email
Eduard Winkler
Viceprezident
Email
Ivan Trančík
Člen VV pre medzinárodné vzťahy
Email
Miroslav Kratochvíl
Člen VV pre ekonomiku a marketing
Email
Daniel Zigo
Kontrolór

Disciplinárno-arbitrážny senát

Michal Zdycha
Predseda
Csaba Zvara
Člen
Matej Kubaľ
Člen

Komisia univerzitného e-športu

Komisia rozhodcov

Csaba Zvara
Predseda

Komisia organizátorov podujatí

Lukáš Králik
Predseda

Komisia hráčov