Formálne orgány SAEŠ

Karol Cagaň
Prezident
Email
Eduard Winkler
Viceprezident
Email
Ivan Trančík
Člen VV pre medzinárodné vzťahy
Email
Miroslav Kratochvíl
Člen VV pre ekonomiku a marketing
Email
Daniel Zigo
Kontrolór

Disciplinárno-arbitrážny senát

Michal Zdycha
Predseda
Csaba Zvara
Člen
Matej Kubaľ
Člen

Splnomocnenci na kľúčové oblasti

Jaroslav Melišek
Splnomocnenec pre rastové programy

Komisia univerzitného e-športu

Martin Meliška
Predseda

Esport STUBA

Anton Cvik
Podpredseda

ŠRVŠ

Stanislav Blaško
Podpredseda

Esport TUKE

Radovan Hlavatý

SAEŠ

Jakub Szaszák

SAEŠ

Komisia rozhodcov

Csaba Zvara
Predseda

Komisia organizátorov podujatí

Lukáš Králik
Predseda

Komisia hráčov