Formálne orgány SAEŠ

Karol Cagaň
Prezident
Email
Eduard Winkler
Viceprezident
Email
Ivan Trančík
Člen VV pre medzinárodné vzťahy
Email
Miroslav Kratochvíl
Člen VV pre ekonomiku a marketing
Email
Daniel Zigo
Kontrolór

Disciplinárno-arbitrážny senát

Michal Zdycha
Predseda
Csaba Zvara
Člen
Matej Kubaľ
Člen

Komisia univerzitného e-športu

Anton Cvik
Predseda

ŠRVŠ

Samuel Taliga
Podpredseda

ŠRVŠ

Eduard Winkler

SAEŠ

Marián Kvasňovský

SAEŠ

Martin Meliška

Esport STUBA

Komisia rozhodcov

Csaba Zvara
Predseda

Komisia organizátorov podujatí

Lukáš Králik
Predseda

Komisia hráčov