Formálne orgány SAEŠ

Dočasné formálne orgány SAEŠ

Karol Cagaň
Prezident
Email
Eduard Winkler
Viceprezident
Email
Ivan Trančík
Člen VV pre medzinárodné vzťahy
Email
Miroslav Kratochvíl
Člen VV pre ekonomiku a marketing
Email
Tomáš Drapáč
Sekretár členov
Email

Komisie SAEŠ

Komisia klubov a športovcov 

–       

Komisia pre národnú reprezentáciu

Komisia športových rozhodcov 

Kontrolór – Daniel Zigo

Predseda disciplinárno-arbitražného senátu – Michal Zdycha

Člen disciplinárno-arbitrážneho senátu I – Csaba Zvara

Člen disciplinárno-arbitrážneho senátu II – Matej Kubaľ

Komisia pre národnú reprezentáciu

Komisia pre marketing     

–                                 

Komisia rozhodcov

Komisia hráčov

Komisia organizátorov podujatí

Komisia pre národnú reprezentáciu