Formálne orgány SAEŠ

Karol Cagaň
Prezident

Yvents s.r.o.

Email
Ondrej Bobula
Viceprezident

Dynamo Eclot

Miroslav Kratochvíl
Člen VV pre ekonomiku a marketing

Yvents s.r.o.

Email
Jaroslav Melišek
Člen VV

Base Games

Adrián Mucha
Kontrolór

Disciplinárno-arbitrážny senát

František Küffer
Predseda
Juraj Kamenský
Člen
Lukáš Važan
Člen