Formálne orgány SAEŠ

Dočasné formálne orgány SAEŠ

Karol Cagaň
Prezident
Email
Eduard Winkler
Viceprezident
Email
Ivan Trančík
Člen VV pre medzinárodné vzťahy
Email
Miroslav Kratochvíl
Člen VV pre ekonomiku a marketing
Email
Tomáš Drapáč
Sekretár členov
Email

Komisie SAEŠ

  • Komisia klubov a športovcov         
  • Komisia pre národnú reprezentáciu
  • Komisia športových rozhodcov               
  • Komisia pre národnú reprezentáciu
  • Komisia pre marketing                                       
  • Komisia rozhodcov
  • Komisia hráčov
  • Komisia organizátorov podujatí
  • Komisia pre národnú reprezentáciu