Kontakt

Kontaktovať nás môžete na následných e-mailových adresách:

 

Slovenská asociácia elektronických športov

Ilkovičova 2961/3 84104 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

IČO: 42272769

Nie sme platcami DPH

IBAN SK25 0900 0000 0050 6847 9540

BIC GIBASKBX

Registrovana na MVSR podcislom: VVS/1-900/90-38160