Kontakt

Kontaktovať nás môžete na následných e-mailových adresách:

Slovenská asociácia elektronických športov

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 2961/3
84104 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

IČO: 42272769
Nie sme platcami DPH

IBAN SK25 0900 0000 0050 6847 9540

BIC GIBASKBX

Registrovaná na MVSR podčíslom: VVS/1-900/90-38160

Sociálne siete:

Facebookhttps://www.facebook.com/SAES.svk

Instagramhttps://www.instagram.com/slovenska_asociacia_esportov/