O asociácii

Keďže vo svete začínajú vznikať rôzne e-športové asociácie, organizujú sa mnohé medzinárodné podujatia, tak by sa patrilo aby Slovensko malo na všetkých z nich svoju reprezentáciu. Preto je ale potrebné založiť národný športový zväz. Tím Hyppomaniacs (dota 2) v spolupráci s firmou Cellense a agentúrou Yvents (organizátorom podujatí Y-Games a MSR) sa rozhodli položiť základy Slovenskej asociácie elektronických športov.