Ostatné dokumenty SAEŠ

Ostatné dôležité dokumenty Slovenskej asociácie elektronických športov:

Návrhový formulár na voľby do orgánov SAEŠ - nová verzia

Návrhový formulár na voľby do orgánov SAEŠ

Oficiálne logo SAEŠ

Certifikát IESF

Stanovy SAEŠ

Nominácia delegáta na národnú konferenciu SAEŠ

Poriadok pre riešenie sporov (Disciplinárny poriadok)

Na voľby do orgánov SAEŠ ktoré sa uskutočnia 4.11.2023 platia obe verzie návrhového formuláru na voľby do orgánov SAEŠ