Univerzitný e-šport

Univerzitný e-šport majster od 2020/2021 

V septembri 2020, bola založená komisia pre univerzitný e-šport pod SAEŠ. Daná komisia bude rozhodovať o spôsobe udeľovania titulu “Univerzitný e-šport majster” pre nasledujúce sezóny.

Univerzitný e-šport majster 2019/2020

Titul “Univerzitný e-šport majster SR” v sezónach ZS 2019/2020 a LS 2019/2020 udelila, prvýkrát v histórii univerzitného e-športu na Slovensku, Študentská rada vysokých škol (ŠRVŠ) v spolupráci so Slovenskou asociáciou elektronických športov (SAEŠ).

Titul bol udelený najlepšie umiestnenému slovenskému univerzitnému tímu na konci ligy v 3E LEAGUE, ktorú organizuje ESA – Esport Student Association. Dôvodom udelenia titulu v danej lige bola absencia inej univerzitnej ešportovej ligy, ktorá by spĺňala kritérium, aby všetci členovia tímu reprezentovali jednu univerzitu a teda všetci sú jej študentmi.

Výsledky za sezónu ZS 2019/2020:

Univerzitný e-šport majster ZS 2019/2020 v hre League of Legends:

Tím UKulele z Univerzity Komenského v Bratislave v zložení: Jakub „Regy“ Lacek, Denis „fkjonny“ Kurčina, Bence „Booty Wurk“ Keszegh, Viktor „hektor5“ Škabla, Dominik „Taws“ Cabadaj

Univerzitný e-šport majster ZS 2019/2020 v hre Counter Strike: Global Offensive:

Tím STUbaci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zložení: Martin „StuFF“ Opatovský, Denis „DANDY“ Štrbák, Milan „SYNETIC“ Poništ, Patrik „PattricK“ Anderko, Viktor „Sibelonis“ Kriššák

Univerzitný e-šport majster ZS 2019/2020 v hre Hearthstone:

Denis „Bajty“ Bajtoš z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

Výsledky za sezónu LS 2019/2020:

Univerzitný e-šport majster LS 2019/2020 v hre League of Legends:

Tím UKulele z Univerzity Komenského v Bratislave v zložení: Jakub „Regy“ Lacek, Denis „fkjonny“ Kurčina, Bence „Booty Wurk“ Keszegh, Viktor „hektor5“ Škabla, Boris „diabol v hre“ Toman

Univerzitný e-šport majster LS 2019/2020 v hre Counter Strike: Global Offensive:

Tím Esport STUBA zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zložení: Denis „DANDY“ Štrbák, Martin „StuFF“ Opatovský, Milan „SYNETIC“ Poništ, Martin „Fragile“ Katkovčin, Patrik „Zero“ Žúdel

Univerzitný e-šport majster LS 2019/2020 v hre Hearthstone:

Marek „mareq“ Gajdica z Esport STUBA – Slovenská technická univerzita v Bratislave