Národná konferencia SAEŠ

Vážení členovia Slovenskej asociácie elektronických športov, Dovoľte mi Vás v zmysle stanov SAEŠ pozvať na národnú konferenciu Slovenskej asociácie elektronických športov. Národná konferencia sa uskutoční 26.1.2022 o 18:00 hodine online formou. Link na hlasovací softvér ako aj na konferenčný hovor na ktorom zasadnutie prebehne bude zaslaný prihláseným delegátom a registrovaným účastníkom. Poprosím všetkých členov s právom hlasovať – právnické osoby aby sa zaregistrovali vyplnením registračného formulára do 6.1.2022 na tomto odkaze: https://forms.gle/emF3fYQ2dSTf51De8 Verejnosť alebo individuálni členovia asociácie, ktorí sa plánujú zúčastniť sa môžu registrovať na tomto odkaze: https://forms.gle/oaKaQt5wc3Gdc4NcA Zároveň v prípade ak máte bod agendy, ktorý si ako člen želáte prerokovať, rád by...