Národná konferencia SAEŠ

Vážení členovia Slovenskej asociácie elektronických športov,

Dovoľte mi Vás v zmysle stanov SAEŠ pozvať na národnú konferenciu Slovenskej asociácie elektronických športov. Národná konferencia sa uskutoční 26.1.2022 o 18:00 hodine online formou. Link na hlasovací softvér ako aj na konferenčný hovor na ktorom zasadnutie prebehne bude zaslaný prihláseným delegátom a registrovaným účastníkom.

Poprosím všetkých členov s právom hlasovať – právnické osoby aby sa zaregistrovali vyplnením registračného formulára do 6.1.2022 na tomto odkaze: https://forms.gle/emF3fYQ2dSTf51De8

Verejnosť alebo individuálni členovia asociácie, ktorí sa plánujú zúčastniť sa môžu registrovať na tomto odkaze: https://forms.gle/oaKaQt5wc3Gdc4NcA

Zároveň v prípade ak máte bod agendy, ktorý si ako člen želáte prerokovať, rád by som Vás poprosil o ich zaslanie na adresu vv@saes.sk do 6.1.2022. Po zapracovaní pripomienok bude finálna agenda zaslaná zúčastneným delegátom najneskôr do 8.1.2022.

Na záver by som všetkých členov, ktorí sa plánujú zúčastniť na národnej konferencii poprosil o vyrovnanie si členských záväzkov za rok 2021.

Výkonný výbor SAEŠ