Nová éra Univerzitného ešportu na Slovensku prichádza! SAEŠ nadviazal spoluprácu so Slovenskou asociáciou univerzitného športu!

Nová éra Univerzitného ešportu na Slovensku prichádza! SAEŠ nadviazal spoluprácu so Slovenskou asociáciou univerzitného športu!

Spoločne tak prinesieme po prvý krát ešporty na letnú Univerziádu.  

Slovenská asociácia elektronických športov (SAEŠ) podpísala memorandum o spolupráci so Slovenskou asociáciou univerzitného športu (SAUŠ), ktoré posúva univerzitný ešport na novú úroveň. 

Obe domáce inštitúcie tak nadväzujú na trend medzinárodných asociácií, ktorej sú súčasťami. SAEŠ je členom IESF (International Esports Federation), zatiaľ čo SAUŠ je členom FISU (Fédération Internationale du Sport Universitaire); obe medzinárodne organizácie spolu už dlhodobo spolupracujú v oblasti rozvoja univerzitného ešportu. 

Čo to znamená pre domácu scénu?  

Po prvý krát uvidíme ešport na letnej Univerziáde, ktorú prináša Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Okrem tradičných športov si tak študenti budú môcť zmerať sily aj v rámci ešportových turnajov v populárnych hrách League of Legends a Teamfight Tactics 

Ide tak o historický míľnik pre slovenský univerzitný ešport. Viac informácií o možnostiach registrácie prinesieme na webe a našich sociálnych sieťach už čoskoro. 

Nadviazanie spolupráce so SAUŠ taktiež prichádza ako zmena stratégie v oblasti univerzitného ešportu v rámci Slovenskej asociácie elektronických športov. Vzhľadom na slabú aktivitu jednotlivých komisií SAEŠ a nedodanie plánov činnosti na najbližšie obdobie predsedami komisií, sa výkonný výbor SAEŠ-u rozhodol rozpustiť všetky 3 komisie (Komisia rozhodcov, Komisia organizátorov podujatí a Komisia univerzitného ešportu).

Činnosť komisie univerzitného ešportu nahrádza partnerstvo so SAUŠ. Na posty predsedov ostatných komisií sa výkonný výbor SAEŠ rozhodol vypísať nové výberové konania na miesta predsedov, ktorí by sa mali hlásiť s už pripraveným zámerom a plánom na rozvoj daného odvetvia ešportov, v ktorom plánujú kandidovať. Záujemcovia o miesta sa môžu hlásiť na vv@saes.sk a môžu tak prispieť svojou činnosťou k rozvoju ešportov na Slovensku.