Spoznali sme nového prezidenta Európskej ešportovej federácie, Karol Cagáň zvolený do predstavenstva

Spoznali sme nového prezidenta Európskej ešportovej federácie, Karol Cagáň zvolený do predstavenstva

Posledný aprílový víkend sa niesol v znamení výrazného pokroku pre Európsku ešportovú federáciu (EEF) a náš prezident Karol Cagáň pri tom nesmel chýbať. V sobotu 27.apríla sa konalo valné zhromaždenie EEF. Jeho súčasťou boli voľby prezidenta, nových členov správnej rady a členov výboru pre audit, ktorých cieľom bolo nasmerovať federáciu do ďalšej fázy jej rastu a rozvoja. Zúčastnili sa zástupcovia všetkých európskych ešportových federácií, čo vyjadruje jednotný záväzok rozvíjať ešport na celom kontinente. Varšava sa stala novým sídlom a adresou európskeho ešportu, čo je po prerode Katovíc z uhoľného mesta na európske mesto ešportu ďalším významným strategickým úspechom pre Poľsko.

Novozvoleným prezidentom Európskej ešportovej federácie sa stal Andrzej Kraśnicki (Poľsko), ktorý je vysoko rešpektovaný líder v európskom športe. Dlhé roky pôsobil na pozícii predsedu Poľského olympijského výboru a aktuálne je súčasťou Európskeho olympijského výboru. Do predstavenstva EEF prichádza nový impulz vo forme novozvolených členov a to konkrétne Sammi Kaidi (Švédsko), Mia Kraljević–Ćalasan (Čierna Hora), Boban Totovski (Severné Macedónsko), Elin Yoojung Moen (Nórsko), Alper Afsin Özdemir (Turecko), Chester King (Veľká Británia) a prezident SAEŠ Karol Cagáň. 

Balázs György Biró (Maďarsko), Arantza López (Španielsko) a Chris Jonasson (Švédsko) boli zvolení do výboru pre audit. Tento výbor zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní transparentnosti a zodpovednosti v rámci EEF, čím prispieva k integrite a dôveryhodnosti organizácie.

Ešport ako taký má veľmi silnú podporu v rámci Poľska, či už na celoštátnej alebo lokálnej úrovni. Demonštráciou toho je aj účasť zástupcov Ministerstva športu a cestovného ruchu na zasadnutí. Delegácia EEF, ktorej súčasťou bol aj Karol Cagáň navštívili poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Ten taktiež vyjadril podporu ešportu.

Môžeme tak vidieť, že Európske ešportové hnutie je opäť zjednotené a slúži ako príklad pre ostatné kontinenty a svet. Globálna federácia ešportu a Medzinárodná federácia ešportu oficiálne uznala EEF ako ústrednú federáciu pre Európu, čo podčiarkuje jej zjednotenie. 

 „Veľké poďakovanie mojim poľským kolegom za organizáciu podujatia. 🙏 Som tiež šťastný, že sa jednalo už o tretie valné zhromaždenie EEF, kde som mal česť pôsobiť ako predseda.“  Karol Cagáň, prezident SAEŠ