SAEŠ bude aktívne spolupracovať s federáciami, ktoré sú súčasťou V4

SAEŠ bude aktívne spolupracovať s federáciami, ktoré sú súčasťou V4

Slovenská Asociácia Elektronických Športov (SAEŠ) bola počas prvého júnového týždňa prítomná na Stredoeurópskom festivale pre kreatívny priemysel, s osobitným zameraním na vývoj hier a ešport (CEGEF). Ten sa uskutočnil v Medzinárodnom kongresovom centre v Poľsku, v meste Katowice. Festival sa konal 6. až 7. júna 2024. Oba dni boli bohaté na program vo forme rôznych ešportových súťaží, panelových diskusií a boli prítomné aj mnohé stánky rôznych vystavovateľov.

Hlavným dôvodom účasti prezidenta SAEŠ Karola Cagáňa a ostatných zástupcov zvyšných federácií krajín V4 bolo však uzavretie dohody o spolupráci v rámci projektu Ešportovej koalície V4. Dohoda bola podpísaná Karolom Cagáňom za Slovensko, Balázsom Bíróm za Maďarsko, Lukášom Pleskotom za Česko a

Dohoda má za úlohu prehlbovať vzájomné vzťahy v rámci regiónu a zároveň tak prepájať ešportové aktivity jednotlivých asociácií. Zámerom je dosiahnuť rozvoj ešportu nielen na globálnej ale aj na regionálnej úrovni.