Pozvánka na Národnú konferenciu (valné zhromaždenie) SAEŠ v Bratislave!

Slovenská asociácia elektronických športov si Vás dovoľuje pozvať na Národnú konferenciu (valné zhromaždenie), ktoré sa uskutoční v sobotu 4.11.2023 od 10:30 do 13:00 v priestoroch STU v Bratislave, na pôde fakulty elektrotechniky a informatiky. To ako sa dostať na FEI STU nájdete tu. Zhromaždenie sa bude konať v miestnosti BC 300. Nakoľko počas národnej konferencie prebehnú aj voľby do orgánov SAEŠ, bude sa jednať o volebnú konferenciu.  Zhromaždenie je verejné! Právo zúčastniť sa môže aj osoba, ktorá nie je členom asociácie. Do diskusie sa však zapojiť nemôže. Diskutovať o budúcnosti slovenského e-športu majú len členovia asociácie.  Ako sa stať členom SAEŠ Ak...